Aktualności

Analiza aktualnej sytuacji branży przetwórstwa wiązek kablowych

Obecnie w Chinach istnieją tysiące dużych i małych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem wiązek przewodów, a konkurencja jest bardzo ostra.W celu pozyskania konkurencyjnego kapitału przedsiębiorstwa zajmujące się wiązkami przewodów przywiązują dużą wagę do budowy obiektów sprzętowych, m.in.Jednocześnie, budując rdzeń konkurencyjności i kulturę korporacyjną firmy, ukształtowała własne unikalne dziedzictwo kulturowe, planując i poprawiając wizerunek firmy, tworząc i poprawiając atmosferę rozwoju przedsiębiorstwa, poszerzając i wzmacniając miękką i twardą siłę przedsiębiorczość, wzbogacając i aktywizując nośnik kultury korporacyjnej w wielu aspektach i tworząc początkowo stosunkowo kompletny zaawansowany system kultury korporacyjnej, który zapewnia witalność dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

1

Gospodarka rynkowa szybko się zmienia.Przy zróżnicowanym rozwoju potrzeb klientów, wszyscy producenci uprzęży będą przywiązywać dużą wagę do badań segmentacyjnych Rynku uprzęży w celu znalezienia własnego rynku.Segmentacja rynku wiązek elektrycznych wiąże się z analizą wielu złożonych problemów.Aby zobaczyć prawo gospodarki rynkowej poprzez pojawienie się rynku, potrzebna jest ścisła współpraca wszystkich działów przedsiębiorstwa.Jednym słowem, jeśli chcesz zająć rynek poprzez segmentację, to nie tylko dla opakowań.Musisz dokładnie przeanalizować rynek i znaleźć odpowiednie sposoby komunikacji i sprzedaży.

Aby rozwijać się i osiągać przełomy w branży wiązek elektrycznych, musimy podnosić poziom przedsiębiorstwa i całej branży oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze.Jeśli przedsiębiorstwo produkujące wiązki przewodów chce się powiększyć, musi najpierw rozwiązać następujące problemy:

Przedsiębiorstwa zajmujące się wiązkami przewodów powinny kontynuować innowacje technologiczne i zawsze traktować innowacje jako duszę konkurencyjności przedsiębiorstw.Zgodnie z potrzebami rynku docelowego przedsiębiorstwa muszą zapewnić kompletny zestaw rozwiązań, począwszy od wsparcia technicznego na wczesnym etapie rozwoju produktu, poprzez kontrolę jakości produktu i kosztów w produkcji, aż po świadczenie późniejszego serwisu i konserwacji.

Branża wiązek przewodów powinna być dalej zintegrowana i zrestrukturyzowana, aby struktura skali była bardziej rozsądna.Obecnie istnieją tysiące krajowych producentów wiązek przewodów, z których większość nie posiada zaawansowanych systemów zarządzania, co powoduje zamieszanie w zarządzaniu branżą wiązek przewodów.Dlatego konieczne jest wzmocnienie giełd w tej samej branży, aby zapewnić uporządkowaną i rozsądną integrację branży uprzęży.

Wykorzystywanie „przewagi niskiej ceny” do zajmowania rynku jest powszechną sztuczką chińskich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw zajmujących się wiązkami przewodów.W określonym czasie przewaga niskiej ceny może być skuteczna.Aby jednak przedsiębiorstwo było większe i silniejsze, przewaga niskiej ceny nie zadziała.Krajowe przedsiębiorstwa zajmujące się wiązkami przewodów muszą zastanowić się nad kierunkiem samorozwoju i powinny zrezygnować z niskobudżetowej przewagi generowanej przez tanią siłę roboczą w Chinach, ale przyjąć zalety technologiczne o wysokiej wartości dodanej.

Ważnym powodem konserwatywnej koncepcji zarządzania i niskiej zdolności rynkowej krajowych przedsiębiorstw zajmujących się wiązkami przewodów jest to, że decydenci w przedsiębiorstwie nie wiedzą zbyt wiele o zaawansowanej teorii zarządzania i teorii ekonomii rynku.Decydenci w przedsiębiorstwie muszą znać zaawansowane koncepcje zarządzania, mieć dobry poziom teorii ekonomicznej i umieć zastosować teorię w praktyce.

 


Czas publikacji: 21 lipca-2022